Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

09-01-2019 10:04


- Tên Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại:  0208.3820.362

I. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc
Họ và tên: Triệu Ngọc Sơn
Ngày sinh: 28/12/1961
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0280.3820.362.
Email: sontn.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Thị Thạo
Ngày sinh: 06/11/1972
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3620.734
Email: thaont.donghy@thainguyen.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc
Họ và tên: Ngô Văn Mạnh
Ngày sinh: 20/12/1973
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Kinh tế.
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3620.734
Email: manhnv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

4. Phó Giám đốc
Họ và tên: Hứa Văn Phúc
Ngày sinh: 17/12/1978
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3620.734
Email: phuchv.donghy@thainguyen.gov.vn

        II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤThống kê truy cập

Đang truy cập:480

Tổng truy cập: 3315488