Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 TB số 05/UBND huyện Đồng Hỷ ngày 14/01/2022 TB số 05/UBND huyện Đồng Hỷ ngày 14/01/2022 về việc công bố Đồ án quy hoạch chi tiết khu đo thị số 3, đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 14/01/2022 UBND huyện
2 Số 04/TB-UBND ngày 10/01/2022 Số 04/TB-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đồng Hỷ 10/01/2022 UBND huyện
3 01/TB-UBND ngày 06/1/2022 01/TB-UBND ngày 06/1/2022, thông báo của UBND huyện về việc Công bố đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 5 Hưng Thái thuộc đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 06/01/2022 UBND huyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6585

Tổng truy cập: 11055047