Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 49/TB-TCKH V/v mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành 14/08/2019 Trần Thị Anh Hoa
2 1207/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi huyện Đồng Hỷ 29/03/2019 Nguyễn Văn Thủy
3 1198/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Đồng Hỷ 28/03/2019 Nguyễn Văn Thủy
4 1006/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ 22/03/2019 Nguyễn Văn Thủy
5 959/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ giúp việc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Đồng Hỷ 19/03/2019 Nguyễn Văn Thủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1177

Tổng truy cập: 2191038