Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3196/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
2 124/TB-UBND Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đồng Hỷ 04/08/2020 Nguyễn Thị Yến
3 1000/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
4 2303/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đồng Hỷ 31/07/2020 Lê Quang Tiến
5 106/TB-UBND V/v trúng tuyển công chức huyện Đồng Hỷ 29/06/2020 Nguyễn Văn Thủy
6 87/TB-UBND Thông báo kết quả phỏng vấn kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên năm 2020 huyện Đồng Hỷ 15/06/2020 Nguyễn Văn Thủy
7 84/TB-UBND Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xem xét, tuyển dụng đặc cách và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng đặc cách đối với viên chức giáo viên năm 2020 huyện Đồng Hỷ 09/06/2020 Nguyễn Văn Thủy
8 702/UBND-NV Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 huyện Đồng Hỷ 02/06/2020 Nguyễn Văn Thủy
9 2298/QĐ-UBND Quyết định tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 huyện Đồng Hỷ 02/06/2020 Nguyễn Văn Thủy
10 83/TB-UBND Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2020 huyện Đồng Hỷ (Vòng 1) 01/06/2020 Nguyễn Văn Thủy
11 697/UBND-NV V/v Tuyển dụng đặc cách giáo viên đã hợp đồng và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước 29/05/2020 Nguyễn Văn Thủy
12 58/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ 29/05/2020 Nguyễn Văn Thủy
13 2023/QĐ-UBND Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp 18/05/2020 Nguyễn Văn Thủy
14 155/Tb-UBND Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đồng Hỷ 15/05/2020 Nguyễn Văn Thủy
15 42/TB-UBND Thông báo về việc trúng tuyển viên chức UBND huyện Đồng Hỷ 19/03/2020
16 41/TB-UBND Tuyển dụng công chức huyện Đồng Hỷ năm 2020 19/03/2020
17 40/TB-UBND Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đồng Hỷ năm 2020 19/03/2020
18 31/KH-UBND Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đồng Hỷ năm 2020 10/03/2020
19 34/Tb-UBND Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 huyện Đồng Hỷ 04/03/2020 Nguyễn Văn Thủy
20 141/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình công khai và quản lý sử dụng tài sản công năm 2019 13/02/2020 Nguyễn Văn Thủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1986

Tổng truy cập: 4826769