Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2020

22-10-2020 16:28

Sáng ngày 22/10, tại xã Hóa Thượng, Ngân hàng Chính xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2020 cho gần 50 đại biểu là Chủ tịch UBND của 30 xã, thị trấn 2 huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai và cán bộ của các tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin một số nội dung cơ bản về Ngân hàng Chính sách xã hội, các chương trình tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện tại địa phương. Trong đó, chú trọng vai trò quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã; các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng ủy thác cho vay, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn … Ngoài ra, các đại biểu còn được thảo luận, giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện….

Qua hội nghị tập huấn giúp cho các học viên xác định được vai trò, trách nhiệm, hiểu biết về chương trình vay vỗn tín dụng theo chính sách mới. Từ đó làm tốt hơn công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn xã, thị trấn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:6451

Tổng truy cập: 5771624