Truy cập nội dung luôn

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Nguyễn Văn Quang

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ĐTCQ

0208. 3820.183

Email

 

2. Đ/c: Vũ Thị Thảo

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

ĐTCQ

0208.3822.603

Email

 

3. Văn phòng

0208. 3820.147 (văn thư)