Truy cập nội dung luôn

Xã Cây Thị

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cây Thị;
Địa chỉ: xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02083.821.137

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Cây Thị là đơn vị hành chính loại 3 gồm 8 xóm. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Tây xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Nam thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Bắc giáp xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ;
- Diện tích 40,54 km2;

2. Dân cư:

Dân số là 3.732 người, 824 hộ gia đình, có 3.732 nhân khẩu,  với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân 92 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại UBND xã Cây Thị có 22 cán bộ, công chức, viên chức (20 đại học; 02 trung cấp; 22 đảng viên).
- Đảng bộ xã Cây Thị có 13 chi bộ với 160 đảng viên.
- Có 04 tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân).

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy.

 Phó Bí thư TT Đảng ủy

1. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Họ và tên: Dương Minh Thư
Ngày sinh: 1967
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.821.00
Email: 

Phó Bí thư Đảng ủy

2. Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Phạm Thanh Sao
Ngày sinh: 1964
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: saopt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

2. Hội Đồng nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND

1. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Hoàng Văn Cửu
Ngày sinh: 1973
Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0979.573.751
Email: cuuhv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

3. Ủy ban nhân dân.

Chủ tịch UBND

 
1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Phạm Thanh Sao
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 
Email: saopt.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND

 

2. Phó Chủ tịch UBND
Họ và tên: Hoàng Duy Nhất
Ngày sinh: 1964
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.821.137
Email: nhathd.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4175

Tổng truy cập: 4491659