Truy cập nội dung luôn

Tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018

12-12-2018 11:11

Sáng ngày 12/12, Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Hỷ phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách nông thôn mới các xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thông tin nhanh về một số kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giới thiệu về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. Theo Đề án, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2020 có từ 70% trở lên xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt trên 17 tiêu chí/ xã và không còn có xã dưới 10 tiêu chí; cơ bản hoàn thành và cải tạo các công trình hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/ năm trở lên; xây dựng được 3 xã nông thôn mới điển hình tiên tiến trở lên và định hướng đến năm 2030 có 70% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, các đại biểu còn được tập huấn nội dung về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới. Kết thúc lớp tập huấn, các đại biểu sẽ đi tham quan thực tế tại tỉnh Quang Ninh.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn về chương trình Mục tiêu quốc gia, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng, kiến thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới ở địa phương./.

Lê Nguyệt (Đài TT - TH Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1666

Tổng truy cập: 3992849