Truy cập nội dung luôn

 

BAN BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG


         - Tên đơn vị: Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng huyện Đồng Hỷ.
         - Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
         - Điện thoại: 0208.36209853

I. LÃNH ĐẠO

1. Trưởng ban
Họ và tên: Lâm Thu Hiền
Ngày sinh: 02/5/1973
Chức vụ: Trưởng ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Điện thoại cơ quan: 0208.3620985
Email: hienlt73.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Trưởng ban
Họ và tên: Đặng Triệu Dũng
Ngày sinh: 07/9/1987
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3620.985
Email: dungdt.donghy@thainguyen.gov.vn
   

      II. Chức năng:

      Ban Bồi thường - GPMB là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Đồng Hỷ có chức năng tham mưu trực tiếp cho UBND huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện công tác bồi thường - GPMB các dự án trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
      III. Nhiệm vụ:
      1. Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được phê duyệt.
      2. Lập, hoàn thiện và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án đào đạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; tổ chức triển khai thực hiện các phương án đã được phê duyệt.
      3. Có trách nhiệm áp dụng đúng quy định các văn bản pháp luật, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hợp lý của số liệu thống kê đất đai, tài sản, cây trồng, vật nuôi là thủy sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
      4. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
      5. Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án hoặc quản lý quỹ đất đã giải phóng mặt bằng khi chưa có dự án.
      6. Báo cáo, đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
      7. Tổng hợp, gửi báo cáo theo định kỳ công tác giải phóng mặt bằng hàng tháng, quý, 06 tháng và hàng năm trên địa bàn cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7487

Tổng truy cập: 12764411