Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Vũ Quang Dũng
Ngày sinh: 28/3/1976
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0208.3820.166
Email: dungvq.donghy@thainguyen.gov.vn
2. Phó Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Nguyễn Thế Hoàn
Ngày sinh: 05/01/1979
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0982.884.888
Email: hoannt.donghy@thainguyen.gov.vn
3. Phó Chủ tịch UBND huyện
Họ và tên: Ngô Xuân Huy
Ngày sinh: 05/02/1985
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0972.127.777
Email: huyxn.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7451

Tổng truy cập: 12383328