Truy cập nội dung luôn

Ban Pháp chế HĐND huyện
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02083.722.640
I. LÃNH ĐẠO

1. Phó Trưởng ban
Họ và tên: Nguyễn Chí Thanh
Ngày sinh: 18/02/1984
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.722.640
Email: thanhnc.donghy@thainguyen.gov.vn
   

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Vị trí và chức năng

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện là một trong ba Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng ban được Hội đồng nhân dân huyện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định pháp luật; Các Ủy viên của Ban do Trưởng ban đề nghị và được Thường trực HĐND huyện phê chuẩn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND huyện liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;
- Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của Ủy ban nhân dân (UBND), Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do HĐND hoặc Thường trực HĐND huyện phân công;
- Giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn.
- Giúp HĐND huyện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; giám sát hoạt động của UBND huyện, xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, xã về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do HĐND hoặc Thường trực HĐND huyện phân công;
- Giám sát chuyên đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân;
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực HĐND và HĐND huyện.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6512

Tổng truy cập: 12376313