Truy cập nội dung luôn

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

ĐTCQ

0986.060.756

Email

 

2. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hà HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy
Email 0977.008.889
3. Đ/c: Đỗ Văn Thế Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
ĐTCQ 0974.449.591

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7083

Tổng truy cập: 12376871