Truy cập nội dung luôn

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Diệp Thị Thu Hường

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

ĐTCQ

0393.761.739

Email

diepthuhuong75@gmail.com

2. Đ/c: Triệu Văn Lũy

HUV, Phó Trưởng Ban Thường trực 

ĐTCQ

0977.677.876

Email

trieuluy@gmail.com

3. Đ/c: Phạm Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng Ban 
ĐTCQ 0972.198.777
Email phamhanhcva@gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7902

Tổng truy cập: 12764387