Truy cập nội dung luôn

- Tên Đơn vị: Ban quản lý Đô thị và Vệ sinh môi trường huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208.3822.456
 

      I. Lãnh đạo:

1. Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 27/12/1973
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3822456
Email: hungnd.donghy@thainguyen.gov.vn

  2. Phó Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Xuân Liệu
Ngày sinh: 
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 
Email: lieunx.donghy@thainguyen.gov.vn

      II. Chức năng nhiệm vụ:  

      1. Chức năng:
Quản lý dịch vụ công ích đô thị bao gồm: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thoát nước, hệ thống đường giao thông đô thị; hệ thống chiếu sáng công cộng, trang trí đường phố và hệ thống tín hiệu giao thông; hệ thống khuôn viên, cây xanh; quản lý khu công cộng và quản lý công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.
      2. Nhiệm vụ:
      1. Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thoát nước, hệ thống đường giao thông đô thị.
      2. Quản lý, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, trang trí đường phố.
      3. Quản lý chăm sóc, trồng mới, bảo vệ hệ thống khuôn viên, cây xanh thuộc phạm vi huyện Đồng Hỷ.
      4. Quản lý công tác môi trường tại các khu vực sân bãi công cộng trong đô thị, công viên cây xanh.
      5. Quản lý công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:8265

Tổng truy cập: 12383724