Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung về cải cách hành chính

13-12-2021 14:29

Sáng 13/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) chủ trì. Tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ có lãnh đạo, cán bộ phụ trách hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện và các xã, thị trấn (ảnh).

Tại hội nghị, đại biểu đã được Cục Kiểm soát TTHC giới thiệu các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”; giới thiệu hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết TTHC; các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện, phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên hệ thống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC nhấn mạnh: Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP là những nội dung quan trọng nhằm công khai, minh bạch TTCH để triển khai chuyển đổi số sâu rộng và toàn diện. Việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm phục vụ, qua đó kết nối và chia sẻ dữ liệu một cách đồng bộ, hiệu quả.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9525

Tổng truy cập: 12741333