Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 318/UBND-TCKH Về việc báo cáo tài sản công năm 2020 05/03/2021 Vũ Quang Dũng
2 05/QĐ-TCKH Quyết định về việc công khai danh sách các đơn vị nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 22/02/2021 Trần Thị Anh Hoa
3 188/UBND-TCKH Về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2021 19/02/2021 Vũ Quang Dũng
4 66/QĐ-UBND Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Minh Lập 17/02/2021 Bùi Thị Loan
5 28/QĐ-UBND Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Hóa Thượng 29/01/2021 Nguyễn Minh Huy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7432

Tổng truy cập: 12727289