Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 54/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán thu - chi năm 2021 26/01/2021 Trần Mạnh Tuấn
2 171/TB-UBND Thông báo Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 huyện Đồng Hỷ 31/12/2020 Vũ Quang Dũng
3 13/BC-TCKH Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ 06 tháng năm 2020 10/07/2020 Đỗ Danh Huân
4 06/BC-TCKH Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ Quý I năm 2020 08/04/2020 Đỗ Danh Huân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7274

Tổng truy cập: 12727301