Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2158/UBND-TCKH Báo cáo tài sản công năm 2021 23/12/2021 Vũ Quang Dũng
2 365/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 14/09/2021 Dương Tiến Vững
3 3395/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 10/09/2021 Vũ Quang Dũng
4 1439/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020 10/09/2021 Vũ Quang Dũng
5 621/QĐ-UBND Quyết định công khai Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 08/09/2021 Trần Mạnh Tuấn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7314

Tổng truy cập: 12764791