Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2158/UBND-TCKH Báo cáo tài sản công năm 2021 23/12/2021 Vũ Quang Dũng
2 365/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 14/09/2021 Dương Tiến Vững
3 3395/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 10/09/2021 Vũ Quang Dũng
4 1439/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020 10/09/2021 Vũ Quang Dũng
5 621/QĐ-UBND Quyết định công khai Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 08/09/2021 Trần Mạnh Tuấn
6 318/UBND-TCKH Về việc báo cáo tài sản công năm 2020 05/03/2021 Vũ Quang Dũng
7 05/QĐ-TCKH Quyết định về việc công khai danh sách các đơn vị nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 22/02/2021 Trần Thị Anh Hoa
8 188/UBND-TCKH Về việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2021 19/02/2021 Vũ Quang Dũng
9 66/QĐ-UBND Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Minh Lập 17/02/2021 Bùi Thị Loan
10 28/QĐ-UBND Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Hóa Thượng 29/01/2021 Nguyễn Minh Huy
11 54/QĐ-UBND Quyết định công khai dự toán thu - chi năm 2021 26/01/2021 Trần Mạnh Tuấn
12 171/TB-UBND Thông báo Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 huyện Đồng Hỷ 31/12/2020 Vũ Quang Dũng
13 13/BC-TCKH Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ 06 tháng năm 2020 10/07/2020 Đỗ Danh Huân
14 06/BC-TCKH Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ Quý I năm 2020 08/04/2020 Đỗ Danh Huân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7155

Tổng truy cập: 12764492