Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 387/QĐ-BTNMT ngày 2/3/2022 387/QĐ-BTNMT ngày 2/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất năm 2020 06/04/2022 Bộ TNMT
2 Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 1, 4 đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 09/02/2022 UBND tỉnh
3 TB số 05/UBND huyện Đồng Hỷ ngày 14/01/2022 TB số 05/UBND huyện Đồng Hỷ ngày 14/01/2022 về việc công bố Đồ án quy hoạch chi tiết khu đo thị số 3, đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 14/01/2022 UBND huyện
4 Số 04/TB-UBND ngày 10/01/2022 Số 04/TB-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đồng Hỷ 10/01/2022 UBND huyện
5 01/TB-UBND ngày 06/1/2022 01/TB-UBND ngày 06/1/2022, thông báo của UBND huyện về việc Công bố đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 5 Hưng Thái thuộc đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 06/01/2022 UBND huyện
6 Số 02-KH/BCĐ của Huyện ủy Đồng Hỷ ngày 31/12/2021 Số 02-KH/BCĐ của Huyện ủy Đồng Hỷ ngày 31/12/2021 về Kế hoạch Tổ chức "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022" 31/12/2021 UBND huyện
7 Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đồng Hỷ 30/12/2021
8 5225/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 Công khai Danh mục TTHC 2021 22/12/2021
9 3792/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách cán bộ 1 cửa 08/10/2021
10 86/TB-UBND ngày 15/9/2021 Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất bổ sung 2021 huyện Đồng Hỷ 15/09/2021 UBND huyện
11 82/TB-UBND Hồ sơ công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Hỷ thời kỳ 2021-2030 31/08/2021 UBND huyện
12 59/2021/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 59/2021/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 ban hành nội quy kỳ họp của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 18/08/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 18172

Tổng truy cập: 12743477