Truy cập nội dung luôn

- Tên Đơn vị: Chi cục thống kê
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại:  0280.3820.408
              I. Lãnh đạo:

1. Phó Chi Cục trưởng
Họ và tên: Chu Thị Thanh
Ngày sinh: 15/01/1975
Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3820.408
Email: 
  2. Phó Chi Cục trưởng
Họ và tên: Lê Thanh Trà
Ngày sinh: 
Chức vụ: Phó Chi Cục trưởng
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0985723288
Email: 
   

            II. Chức năng nhiệm vụ:  

         1. Chức năng: Quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục Thống kê tỉnh giao, cung cấp thông tin kinh tế xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng, cơ quan huyện và các cơ quan tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
         2. Nhiệm vụ: Thu thập, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê theo chuẩn mực của phương pháp luận thống kê và quy định của pháp luật. Phân tích đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm, chỉ đạo thực hiện điều tra chọn mẫu, tổng điều tra để thu thập thông tin cơ bản phục vụ cho cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch hàng năm và hoạch định chính sách pháp triển kinh tế xã hội trung hạn, dài hạn...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5285

Tổng truy cập: 12382351