Truy cập nội dung luôn

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đồng Hỷ

21-09-2021 16:03

Ngày 20/9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trần Văn Khương, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 và Nghị quyết số 05 ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh tại xã Hóa Thượng và xã Hợp Tiến. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Phó Thị Thủy, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các thành viên.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Hóa Thượng

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố và Nghị quyết số 05 quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 2 địa phương Hóa Thượng và Hợp Tiến đều đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo và tuyên truyền đến đông đảo nhân dân. Việc sắp xếp, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách và thực hiện chi trả mức phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp xóm được thực hiện theo đúng quy định. Quy định mức chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 05 cũng được thực hiện đúng quy định, kinh phí thực hiện được cấp kịp thời và đầy đủ. Địa phương cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết và đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Tăng kinh phí phụ cấp và chế độ bảo hiểm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm; tăng mức khoán bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của xóm; nâng mức kinh phí cho Ban công tác Mặt trận và có cơ chế phân cấp theo quy mô dân số...

Các ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7148

Tổng truy cập: 12733446