Truy cập nội dung luôn

Bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX

24-12-2020 17:22

Sáng 23/12, kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2 (ảnh).

Tại phiên thảo luận tổ vào chiều ngày 22/12, đã có nhiều lượt ý kiến của các đại biểu HĐND huyện đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung trong các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, như: về chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, đề nghị nêu tên cụ thể đơn vị xã nông thôn mới nâng cao, trường đạt chuẩn quốc gia; đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025 đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và 3 xóm còn lại của xã Minh Lập xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ các xóm xây mới, sửa chữa nhà văn hóa sau sáp nhập; trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 chưa có tên công trình tuyến đường mở mới thay thế cho tuyến đường phía tây của Công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn...

Có thể nói, đây là kỳ họp mà các đại biểu thảo luận rất sôi nổi. Các ý kiến cơ bản thống nhất đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chu đáo, các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp ngày càng nâng cao về chất lượng. Nhiều ý kiến tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; trên cơ sở đó bổ sung thêm một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

(ảnh: Quang Hải)

Tại ngày làm việc thứ 2, sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ và giải trình của UBND huyện; kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XIX đã thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo: Công tác cán bộ là một nội dung hết sức quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng đánh giá công tác cán bộ là nội dung then chốt của nhiệm vụ then chốt và đây cũng là công tác có ý nghĩa rất lớn trong quá trình phát triển của huyện nhà. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân để bầu các đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực HĐND huyện và các đại biểu bỏ phiếu thực hiện nội dung công tác cán bộ

(ảnh: Nguyễn Thơm)

Thường trực Huyện ủy chúc mừng lãnh đạo UBND huyện mới được kiện toàn

Với tinh thần tập trung, dân chủ và thống nhất, kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh chủ chốt của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo thẩm quyền. Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Thị Yến do đã được Nhà nước cho nghỉ chế độ; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với đồng chí Trần Thị Hồng Thái để tập trung cho nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí An Thị Hương do đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Chánh Thanh tra huyện nghỉ chế độ. Biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với đồng chí Nguyễn Khắc Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Thu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nghỉ chế độ theo quy định.

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Hùng, Chánh Thanh tra huyện và đồng chí Phạm Văn Bẩy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Về bầu các chức danh chủ chốt, bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Quyền Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV và đồng ý chủ trương giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Sau khi hoàn thành các nội dung của công tác cán bộ, đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp: Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND huyện, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm. Tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo UBND và các thành viên UBND huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, sự năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND huyện; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới của huyện Đồng Hỷ trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, đồng chí Vũ Quang Dũng đã nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của UBND huyện để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung xây dựng, triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện mục tiêu tổng quát và 3 đột phá phát triển mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã thông qua. Tăng cường xây dựng chính quyền, đẩy mạnh thu hút đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chú trọng tới công tác cải cách hành chính... Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phải xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 sát với các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp và có lộ trình cụ thể. Chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, phân công người chịu trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát thực tiễn, chỉ đạo điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thảo luận và thông qua 11 dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán thu – chi ngân sách nhà nước huyện Đồng Hỷ năm 2021; một số cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và một số nghị quyết về công tác cán bộ.

Đ​ồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

phát biểu Bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khẳng định: Kỳ họp đã hoàn thành công tác cán bộ và tích cực, chủ động trong xem xét, đánh giá, quyết định ban hành các nghị quyết theo kế hoạch, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện đề nghị UBND huyện sớm triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, nhất là việc triển khai rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của huyện để tổ chức thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm cuối nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết tới nhân dân và cử tri trong huyện; trong năm tới sẽ thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND huyện đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong huyện tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi, toàn diện và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh theo nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua.

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân trong huyện, kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6788

Tổng truy cập: 12773390