Truy cập nội dung luôn

HN trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

28-03-2021 17:10

Thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Sáng ngày 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị  diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/3) với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội kết nối với 79 điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và 7.300 điểm cầu ở các cấp cơ sở. Đây là Hội nghị trực tuyến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương, có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương…

Tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ có đồng chí Ngô Xuân Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Huyện ủy; đồng chí Trần Thị Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Ban chủ nhiệm CLB Trung cao và đảng viên các Chi bộ thuộc cơ quan Huyện ủy, UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Trong đó tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên ở cơ sở; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Thu Lan - Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7177

Tổng truy cập: 12762559