Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9 khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

08-04-2021 09:56

Chiều 7/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 9 khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào báo cáo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đồng Hỷ. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Trần Thị Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (ảnh).

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, các xã, thị trấn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Về hiện trạng, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là trên 43 nghìn ha, trong đó đất nông nghiệp là trên 37.800ha, chiếm trên 87% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp có trên 4.500ha, chiếm hơn 10% tổng diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng là trên 715ha, chiếm 1,66% tổng diện tích đất tự nhiên. Về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, quy hoạch đất nông nghiệp có trên 35.700ha, giảm hơn 2.000ha so với năm 2020; đất phi nông nghiệp có trên 6.700ha, tăng trên 2.100ha; đất chưa sử dụng là trên 651ha, giảm hơn 63ha...

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các diện tích quy hoạch trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, các ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Báo cáo quy hoạch đã làm rõ kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước; phương án quy hoạch sử dụng đất thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của UBND huyện trong quá trình thực hiện báo cáo quy hoạch; đồng thời, đánh giá cao nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu dự hội nghị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản tiếp thu đầy đủ ý kiến để nghiên cứu chỉnh sửa sao cho phù hợp, đảm bảo chất lượng cao nhất trước khi trình HĐND huyện thông qua và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11991

Tổng truy cập: 12742879