Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 55, khóa XXIV

18-07-2019 15:06

Sáng ngày 18/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ khóa XXIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 55 để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các công trình phụ trợ; kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2016 – 2018 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị (ảnh).

Dự án xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các công trình phụ trợ gồm 4 gói thầu được khởi công trong tháng 10 và tháng 11/2018 và dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2019. Hiện nay, các công việc thi công được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan kiểm tra và nghiệm thu đúng, đủ theo quy định của Nhà nước; công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện kịp thời, đảm bảo có mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ. Đối với việc giải ngân và thanh toán, đến nay, đã giải ngân toàn bộ giá trị vốn được giao với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn có một số khó khăn như: Nguồn vốn cân đối bố trí cho dự án còn hạn hẹp và chưa kịp thời; một số đơn vị thi công trong thời gian đầu chưa tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để triển khai thi công công trình;  thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công

Đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Hỷ, sau hơn 3 năm thực hiện đã từng bước tạo ra được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như vùng chuyên canh sản xuất lương thực, vùng chè chất lượng cao, vùng sản xuất rau, quả, chăn nuôi tập trung; giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt tăng đều qua các năm, đến năm 2018 đạt 95 triệu đồng/ha; sản lượng lương thực có hạt vượt trên 1.100 tấn so với mục tiêu đề ra; sản lượng chè búp tươi tăng gần 3.900 tấn so với năm 2015. Đến hết năm 2018, có 8/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 6 xã so với năm 2015…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: Báo cáo quá trình giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44 ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và giao cho các phòng, ngành liên quan hoàn thiện các dự thảo báo cáo. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn, đặc biệt là khu hành chính mới của huyện; các phòng, ngành, đơn vị cần chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với 2 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019; Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6690

Tổng truy cập: 12743099