Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020

03-01-2020 17:46

Sáng ngày 3/01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tỉnh Thái Nguyên có 11 điểm cầu với 544 đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ có đồng chí Diệp Thị Thu Hường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị đã đề ra 8 chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngoài đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, Nghị quyết đã đề ra các chính sách phát triển về cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; chính sách phát triển nguồn nhân lực; phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên, hội nhập quốc tế. Để cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống, Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo đạo xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia và các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư….

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: Công tác tuyên truyền miệng tập trung nâng cao chất lượng, nêu bật được diễn biến hiện tại, dự báo tình hình và các giải pháp thực hiện; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chú trọng tuyên truyền các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Lê Nguyệt  - Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7054

Tổng truy cập: 12733401