Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

18-05-2022 10:16

Sáng ngày 17/5, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 3 để thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết và xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền khác. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo nội dung các tờ trình, gồm: Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Hỷ; các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị; một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, lĩnh vực văn hóa - thể thao, giáo dục và đào tạo; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đồng Hỷ và tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kỳ họp cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và thực hiện nội dung về công tác cán bộ.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 3 của HĐND huyện Đồng Hỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện cũng đã biểu quyết thống nhất cao thông qua 10 dự thảo nghị quyết, quyết định chủ trương các Đề án, dự án đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng.

Đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, báo cáo

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp khẳng định sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, chính quyền huyện trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện rõ sự chủ động của HĐND huyện trong vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Để sớm triển khai thực hiện để đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị: UBND huyện, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết của Kỳ họp chuyên đề lần này; Đối với những Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện có kế hoạch cụ thể, giao trách nhiệm cho từng đơn vị cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục đổi mới công tác giám sát, khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật…/.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13247539