Truy cập nội dung luôn

Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đồng Hỷ: Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

20-12-2019 08:19

Ngày 10/5/1947, Huyện đội bộ dân quân huyện Đồng Hỷ được thành lập, là cơ sở quan trọng để Huyện ủy, Ủy ban hành chính huyện lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố tổ chức và phát triển lực lượng dân quân du kích và tự vệ trên địa bàn. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, lực lượng vũ trang đã chiến đấu, sát cánh cùng với nhân dân trong toàn huyện giành được nhiều thắng lợi, góp phần vào giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trong thời bình, lực lương vũ trang huyện Đồng Hỷ tiếp tục là cánh tay đắc lực của Đảng, lực lượng của nhân dân, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chuyển sang thực hiện nhiệm vụ xây dựng và sẵn sàng chiến đấu, vừa lao động sản xuất, xây dựng quê hương, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã làm tốt công tác huấn luyện quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, vừa tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Dù còn những khó khăn, nhưng với tư duy mới, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, lực lượng vũ trang huyện Đồng Hỷ đã từng bước vươn lên trưởng thành về mọi mặt, cán bộ và chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Đồng Hỷ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều năm liền, lực lượng vũ trang huyện Đồng Hỷ là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Đồng chí Ngô Xuân Hải, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cho biết: Việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt các nhiệm vụ công tác về quốc phòng quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên được Đảng bộ huyện quan tâm. Trong việc triển khai thực hiện các nội dung này, các cơ quan trong lực lượng vũ trang của huyện là lực lượng nòng cốt, tham mưu. Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm lo giáo dục rèn luyện để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện phát huy được vai trò, sức mạnh và có đủ các điều kiên để làm tốt các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng, trong đó đặc biệt là đấu tranh có hiệu quả với chiến lược âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ: Thứ nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng trong lực lượng vũ trang. Thứ hai là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Thứ ba là nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, coi đây là lực lượng quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Vinh dự và tự hào là quê hương cách mạng, những năm qua, bằng trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đồng Hỷ đã thường xuyên chăm lo và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo được thực hiện thường xuyên trong dịp các ngày lễ, Tết; Chương trình xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được phát triển sâu, rộng. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chế độ, chính sách đối với người có công, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Công tác chi trả được tiến hành nhanh gọn, thuận tiện, chính xác đến tận tay các đối tượng chính sách, tránh sai sót, qua đó động viên, cổ vũ tinh thần cho những người có công đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thụ hưởng chính sách và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Từ năm 2009 đến nay, đã thực hiện chi trả trợ cấp theo các Quyết định của Chính phủ cho trên 2.800 đối tượng với số tiền trên 9,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, bà Mai Thị Liên, mẹ liệt sĩ Lương Đình Dũng, xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng xúc động: Từ thủa bé đến giờ mới được sống trong ngôi nhà khang trang như thế này. Tôi rất cảm ơn Chính phủ, cảm ơn bộ đội đã quan tâm, giúp đỡ cả tinh thần và vật chất, cả người cả của, tuần lễ nào cũng vào giúp đỡ gia đình.

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ tặng quà cho gia đình bà Mai Thị Liên, xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng

Là huyện miền núi nằm ở phía Đông nam của tỉnh Thái Nguyên với 15 đơn vị hành chính, dân số gần 92 nghìn người. Trong những năm qua, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện luôn đoàn kết, thống nhất, nhất trí cao vào tạo mọi điều kiện thuận lợi cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đảng uỷ - Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, đồng thời triển khai đồng bộ việc tổ chức, xây dựng lực lượng cả về số lượng và chất lượng, nhất là lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”. Hàng năm Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, Chương trình giáo dục quốc phòng cho các đối tượng. Công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu được thực hiện tốt và ngày càng đi vào chiều sâu.

 Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ cả về số lượng và chất lượng 

Công tác tuyển quân hàng năm luôn được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ nhằm tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, hàng năm Ban chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ một cách chặt chẽ, khách quan, nghiêm túc. Từ 2010 đến nay, huyện Đồng Hỷ đã tuyển chọn và gọi gần 2.000 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu được giao, có chất lượng tốt.

Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của xây dựng khu vực phong thủ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 21 ngày 22/02/2019 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Hằng năm, chỉ đạo 4 đến 5 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, thực hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu”, các địa phương còn lại tổ chức diễn tập kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Điển hình, năm 2014, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, có một phần thực binh xử lý tình huống sơ tán nhân dân ra khỏi vùng lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn. Cuộc diễn tập đã huy động gần 22.300 ngày công lao động của nhân dân cùng với 922 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Huy động trên 250 phương tiện máy móc, khắc phục sửa chữa 30 nhà dân là hộ nghèo có nguy cơ đổ sập trong mùa mưa bão, sửa chữa trên 60km đường giao thông, lắp đặt 250 cống thoát nước các loại…

Năm 2019, tiếp tục tổ chức thành công diễn khu vực phòng thủ huyện với các nội dung diễn tập cơ chế gồm xây dựng các công trình trong căn cứ chiến đấu huyện, chuẩn bị lực lượng tham gia và diễn tập thực binh gồm diễn tập động viên quân nhân dự bị; diễn tập thực binh xử trí tình huống A2; thực binh mở rộng lực lượng dân quân thời chiến tại xã Hóa Trung; thực binh xử trí tình huống cháy rừng tại xóm La Tân, xã Quang Sơn; diễn tập thực binh Đại đội Bộ binh tập kích địch lâm thời phòng ngự... huy động sự tham gia của hơn 720 người. Tổ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, huy động lực lượng tham gia diễn tập trên 28.000 ngày công lao động; 236 phương tiện máy móc làm mới, phát quang đường giao thông, nạo vét kênh mương...

Tổ chức thành công diễn khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện với vai trò nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cả 2 cuộc diễn tập đã được Đoàn đạo diễn khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao. Ngoài ra, trong các hội thi, hội thao do tỉnh và Quân khu tổ chức hàng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện đều tham gia đầy đủ, đạt kết quả tốt.

Song song với thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT huyện luôn chú trọng chăm lo công tác xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, từng đơn vị. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ luôn kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trao đổi thêm về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương trong những năm qua, Trung tá Chu Văn Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Trong triển khai công tác quốc phòng quân sự địa phương, đối với huyện Đồng Hỷ, sau khi chuyển địa giới đơn vị hành chính, việc sắp xếp lực lượng dự bị động viên gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, do địa bàn là huyện miền núi, kinh tế còn khó khăn, một số ít thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự và thực hiện Luật Dân quân tự vệ và trong công tác huấn luyện, tuyển quân, một số xã còn gặp khó khăn về chỉ tiêu. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của Hội đồng nghĩa vụ cấp xã, của cơ quan thường trực và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các chỉ tiêu này, sau khi rà soát thì đã tiến hành được bổ sung và thực hiện đầy đủ các nội dung.

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng vũ trang huyện Đồng Hỷ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu: Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thành tích đó đã góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của quân đội, LLVT, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Nói về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng Ngô Xuân Hải, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cho biết: BCH Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục sự lãnh đạo chỉ đạo đối với lực lượng vũ trang nói chung và Ban chỉ huy quân sự huyện nói riêng để tiếp tục nâng cao chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong đường lối chiến lược quân sự. Đồng thời sẽ triển khai tích cực các nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện trên cả 2 lĩnh vực: Tổng kết, đánh giá những kết quả trong thời gian vừa qua. Xây dựng phương hướng, quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương cũng như là an ninh trong tình hình mới và lựa chọn những nhân sự đủ điều kiện kể cả về năng lực trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo chỉ huy các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác quốc phòng quân sự địa phương

Với quyết tâm chính trị cao, tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Đồng Hỷ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống của lực lượng vũ trang huyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tốt thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng Đồng Hỷ vững mạnh về an ninh chính trị, phát triển về kinh tế xứng đáng với lời tuyên dương của Bác Hồ kính yêu đối với Quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng./. 

Lê Nguyệt – Thu Lan (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4830

Tổng truy cập: 12762242