Truy cập nội dung luôn

Năm mới, thắng lợi mới

12-02-2021 11:00

Vậy là Tết đã đến, Xuân đã về trên khắp nẻo đường của đất nước ta. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ​ để chia sẻ về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những công việc cần làm tốt trong năm mới. Sau đây là nội dung phỏng vấn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời phỏng vấn 

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, năm 2020 vừa qua là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và cũng là năm huyện Đồng Hỷ phải vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch. Đồng chí có thể đánh giá những kết quả nổi bật của huyện trong năm vừa qua ?

Bí thư Huyện ủy: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thời tiết, thiên tai diễn biễn phức tạp; đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Song với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quyết liệt trên các lĩnh vực và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Một số kết quả nổi bật của huyện đó là:

Lãnh đạo hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao so với mục tiêu đề ra như: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.917 tỷ đồng, bằng 117,61% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 46.096 tấn, bằng 115,24% kế hoạch; trồng rừng 1.252,66ha, bằng 125,27% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 167,32 tỷ đồng, bằng 147,23% dự toán tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,54% bằng 118% kế hoạch; tỷ lệ xóm, bản, tổ nhân dân đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 89,5%, bằng 127,9% kế hoạch năm.

Kinh tế tiếp tục được giữ vững ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp được duy trì và tăng trưởng. Sản xuất nông lâm nghiệp hoàn thành kế hoạch đề ra.

Các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ; hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện.

 Công tác xây dựng NTM đạt kết quả quan trọng; hoàn thành xây dựng 01 xã đạt chuẩn NTM (xã Hợp Tiến) nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 11/13 xã; 01 xã dự kiến đạt NTM kiểu mẫu (xã Minh Lập); các xã đạt bình quân 18,2 tiêu chí/xã.

Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên; đến nay trên địa bàn huyện không có trường hợp nào mắc bệnh Covid-19. An sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu trợ xã hội; trong dịp lễ, tết các cấp, các ngành đã kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng 13.007 suất quà, trị giá 4,5 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hoàn thành nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 đảm bảo trang trọng, dân chủ, đầy đủ các nội dung theo quy định. Ngay sau đại hội đã kịp thời xây dựng Quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện; phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ huyện phụ trách ngành, lĩnh vực. Chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, nghị quyết lãnh đạo trên các lĩnh vực để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phóng viên: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, xin đồng chí cho biết mục tiêu và phương hướng chỉ đạo của cấp ủy huyện trong năm 2021?

Bí thư Huyện ủy: Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; nền kinh tế trong nước phát triển chưa bền vững, còn nhiều khó khăn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... là những thách thức đối với sự phát triển của huyện. Để chủ động khắc phục những khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 như sau:

Về mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ; từng bước hình thành và phát triển chuỗi các điểm du lịch sinh thái, hang động, văn hóa, tâm linh, di tích lịch sử; thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng tại trung tâm hành chính mới; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch phát triển vùng sản xuất chè tập trung đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP, theo hướng hữu cơ; xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm trà Đồng Hỷ gắn với xây dựng nông thôn mới.

Về các chỉ tiêu cụ thể: Có 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa, xã hội; môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Lĩnh vực kinh tế: Vận dụng linh hoạt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và triển khai các cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, chú trọng lĩnh vực có giá trị kinh tế gia tăng cao.

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; khuyến khích phát triển các loại hình công nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; các ngành nghề sử dụng nhiều lao động; công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến.

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu nội ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ; trồng mới và trồng thay thế bằng các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt; xác định cây chè là cây trồng thế mạnh. Phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, chăn nuôi an toàn sinh học. Huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án; trọng tâm các dự án tại khu hành chính, dự án các khu dân cư, đường giao thông... Tạo môi trường thuận lợi, mời gọi, khuyến khích các nhà đầu tư vào địa bàn, trong đó lựa chọn đầu tư vào các ngành, lĩnh vực theo định hướng của huyện.

Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển thương mại, dịch vụ tại các trung tâm vùng, cụm xã. Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ; đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ truyền thống; kêu gọi nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị tại các đơn vị trung tâm. Phát triển các loại hình du lịch tâm linh, hang động, văn hóa, làng nghề, sinh thái, trải nghiệm...

Khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; kết hợp hài hoà giữa mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao diện tích đất rừng Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên trả ra theo phương án được phê duyệt.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng phương án và kịp thời xử lý các tình huống trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi công cộng. Chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Đồng Hỷ lần thứ IX, năm 2021. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng công tác truyền thanh - truyền hình.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công và các đối tượng chính sách khác; hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh ổn định sản xuất và đời sống. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cai nghiện. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn. 

Lĩnh vực nội chính: Tăng cường củng cố quốc phòng - quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các nhiệm vụ, sự kiện chính trị trên địa bàn.

Chỉ đạo có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân gắn với việc xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay tại cơ sở.

Xây dựng hệ thống chính trị: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Quan tâm đến công tác dân vận chính quyền. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng các hoạt động về cơ sở.

Với những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và sự cố gắng phấn đấu của các ngành, các địa phương, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, Đồng Hỷ quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từ đó có những đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh Thái Nguyên.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ đã chia sẻ về những kết quả đạt được của huyện trong năm vừa qua và phương hướng chỉ đạo của cấp ủy huyện năm 2021. Chúc đồng chí cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng và tiếp tục có những định hướng chỉ đạo để huyện Đồng Hỷ ngày càng phát triển!

Bí thư Huyện ủy: Nhân dịp năm mới 2021 xuân Tân Sửu, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi trân trọng gửi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Năm mới, thắng lợi mới!

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16503

Tổng truy cập: 12743394