Truy cập nội dung luôn

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17-08-2020 16:37

Chiều ngày 17/8, tại trụ sở khu hành chính mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị. Dự phiên trù bị Đại hội có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đại biểu huyện Đồng Hỷ có đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và 234 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.000 đảng viên thuộc 45 chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Đồng Hỷ.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội

Trong phiên làm việc chiều ngày 17/8, căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến một số điểm trong Quy chế bầu cử trong Đảng và quán triệt một số nội dung cần lưu ý.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận về các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau các nội dung làm việc tập trung tại Hội trường, Đại hội đã thông qua phương án chia tổ thảo luận cho phiên chính thức ngày 18/8và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo, với tinh thần: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục phát triển công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu xây dựng Đồng Hỷ thành huyện nông thôn mới.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phổ biến một số quy định 

chuẩn bị cho phiên chính thức

Đại hội làm việc trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19/8 với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khai mạc vào sáng mai 18/8/2020.

Lê Nguyệt - Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10826

Tổng truy cập: 12773500