Truy cập nội dung luôn

Tổ Khảo sát số 1 HĐND tỉnh khảo sát kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2018 tại huyện Đồng Hỷ

09-05-2019 14:17

Sáng ngày 9/5, Tổ Khảo sát số 1 HĐND tỉnh do bà Vi Thị Chung, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2018 tại huyện Đồng Hỷ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Quang Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ngành của huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2018, công tác cải cách cách hành chính luôn được huyện Đồng Hỷ đặc biệt quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, công khai thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện hiệu quả; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chủ động tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng thủ tục, trình tự, quy định của pháp luật; việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân. Cùng với đó, việc niêm yết công khai danh mục TTHC được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện cũng được đầu tư cải tạo, nâng cấp theo hướng hiện đại đáp ứng được việc thực hiện một cửa điện tử, cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức và tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Trong 3 năm (2016-2018), Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận 29.828 hồ sơ, giải quyết trước hạn và đúng hạn 29.166 hồ sơ, quá hạn 357 hồ sơ, trả lại 305 hồ sơ. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã tiếp nhận 151.522 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 151.510 hồ sơ, quá hạn 12 hồ sơ...

Ngoài ra, công tác công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp tinh gọn đầu mối và tinh giản biên chế cũng được chỉ đạo, tổ chức thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước được tăng cường và hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức được nâng cao về chất lượng,...

Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn khảo sát đã tập trung trao đổi, làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác CCHC, như: việc công khai các TTHC tại cấp huyện và xã; vấn đề liên thông phần mềm điện tử giữa các cấp; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức; nguyên nhân dẫn đến quá hạn giải quyết các TTHC…

Trên cơ sở đó, huyện Đồng Hỷ đã đề xuất, kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo quy định; thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ, công chức,...Đại diện Đoàn khảo sát đã tiếp thu các ý kiến, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo trình tại Kỳ họp HĐND sắp tới.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10992

Tổng truy cập: 12742901