Truy cập nội dung luôn

HĐND các địa phương tổ chức kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026

01-08-2022 14:09

Trong 2 ngày 28 và 29/7, HĐND các xã Khe Mo, Tân Long, Nam Hòa, Quang Sơn, Cây Thị, thị trấn Trại Cau, thị trấn Sông Cầu, Hợp Tiến, Minh Lập đã tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Dự tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Khe Mo có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Khe Mo (ảnh: Trường Giang)

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trọng tâm là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Theo đó, nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đoàn kết thống nhất của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Khe Mo đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 6 tháng đầu năm, toàn xã đạt tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 1.700 tấn; trồng rừng đạt 60ha, bằng hơn 64% kế hoạch; thu ngân sách hơn 500 triệu đồng, bằng gần 85% dự toán. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm; quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Báo cáo cũng chỉ ra 6 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, tập trung vào công tác chỉ đạo trồng cây lương thực, chăm sóc và bảo vệ rừng, đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại địa phương...

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND xã Khe Mo đã thống nhất thông qua 4 Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước xã Khe Mo năm 2021; kết quả giám sát việc thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu - chi tại các trường học trên địa bàn của đoàn giám sát HĐND xã năm 2022; thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023.

* Dự tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Tân Long có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND xã Tân Long (ảnh: Thu Lan)

Tại kỳ họp này, HĐND xã Tân Long đã xem xét thảo luận, cho ý kiến vào 12 Báo cáo, Tờ trình, trọng tâm là báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã. Theo đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.900 tấn, xã đã triển khai cung ứng, trợ giá trên 2.600 kg giống lúa, gần 3.000kg giống ngô và trên 20 tấn phân bón phục vụ sản xuất cho bà con nông dân; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, tổ chức trao tặng 682 xuất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 HĐND xã Tân Long đã thông qua 5 Dự thảo Nghị quyết quan trọng.

* Tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Nam Hòa khóa XX các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, trong đó trọng tâm là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Kỳ họp (ảnh: Hoàng Lưu)

Theo đó, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.228 tấn, trồng mới 70/50 ha rừng, công tác chăn nuôi, thú y được chú trọng; thu ngân sách được hơn 676 triệu đồng, đạt hơn 70% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện tốt.  Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ ba HĐND xã; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, HĐND xã; tờ trình về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã khóa XX; … thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

* Tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Cây Thị khóa XX các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, thông báo của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trọng tâm là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu HĐND xã Cây Thị dự Kỳ họp (ảnh: Trường Giang)

Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 nhưng xã Cây Thị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp và đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực, như: thu ngân sách trong cân đối đạt 56% kế hoạch năm; diện tích gieo cấy lúa chiêm xuân  đạt 100ha, bằng 150% kế hoạch huyện giao; tổng sản lượng cây lương thực có hạt vụ xuân đạt 718 tấn... Cùng với đó, công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Báo cáo cũng chỉ ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm; chỉ đạo nhân dân các xóm tập trung xây dựng đường bê tông đăng ký theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường...

Sau khi thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, đại biểu HĐND xã đã nhất trí biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

* Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Quang Sơn các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào 13 báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Theo báo cáo, xã Quang Sơn đã cơ bản triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra: Tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã ổn định và phát triển; Sản lượng lương thực vụ xuân vượt so với kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt 82,3% dự toán huyện giao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; lĩnh vực văn hóa thông tin tuyên truyền thực hiện có hiệu quả; công tác y tế, giáo dục đạt kết quả tích cực, tình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Trong những tháng cuối năm, xã Quang Sơn tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống dân cư.

Sau khi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND xã đã nhất trí biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; các Nghị quyết về bổ sung dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2022, Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã; Nghị quyết kết quả giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo BHYT cho nhân dân trên địa bàn xã…

* Tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn Sông Cầu đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn Sông Cầu (ảnh: Quang Hải)

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng thuận của các cấp, các ngành và nhân dân, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của thị trấn duy trì ổn định và hoàn thành kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt trên 359 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực đạt trên 179 tấn; Sản lượng chè búp tươi đạt 1.920 tấn; Diện tích trồng rừng tập trung 6,6 ha đạt 138% kế hoạch năm… Tại kỳ họp, HĐND thị trấn cũng đã đề ra các nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua 4 Dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2021; Nghị quyết bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 và phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND.

* HĐND thị trấn Trại Cau đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Kỳ họp tại (ảnh: Trường Giang)

Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND thị trấn đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên được UBND thị trấn triển khai kịp thời, tổ chức triển khai đạt kết quả tốt.

Thực hiện Nghị quyết HĐND xã, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo tổ chức thực hiện của UBND thị trấn, kinh tế địa phương tiếp tục được duy trì phát triển. Về cơ cấu kinh tế chủ yếu: tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và công nghiệp, nông lâm nghiệp. Nhân dân đã tự trồng 11,5ha rừng, bằng 115% kế hoạch; trồng gần 11ha chè, sản lượng gần 64 tấn... Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thị trấn quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thị trấn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra. Phấn đấu thu ngân sách đến tháng 11 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, đạt và vượt 948 triệu đồng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thị trấn...Bên cạnh báo cáo 6 tháng đầu năm, đại biểu HĐND thị trấn cũng đã xem xét các báo cáo, thông báo quan trọng khác và thực hiện nội dung về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, đại biểu HĐND thị trấn nhất trí biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, gồm: Nghị quyết thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước thị trấn Trại Cau năm 2021; điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách thị trấn năm 2022; phê chuẩn chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo sửa chữa sân vận động thị trấn Trại Cau và xây dựng tường rào nghĩa trang núi Xẻ.

* Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Minh Lập khóa XX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Kỳ họp (ảnh: Nguyễn Thơm)

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của xã duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực vụ Đông-Xuân đạt 1.400 tấn, tăng 28,5% so với cùng kỳ; sản lượng chè đạt trên 1.800 tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ; đàn trâu, bò, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; thu ngân sách trong cân đối 6 tháng đầu năm ước đạt gần 400 triệu đồng; tiếp tục duy trì và hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm phát triển, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 mà nghị quyết HĐND xã đề ra. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã Hợp Tiến khóa XX các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thẩm tra, giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã…

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đưa gia các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng thời biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Nhóm Phóng viên (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13284369