Truy cập nội dung luôn

Hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

20-06-2022 15:12

Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức Hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện khóa XX và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện. Đồng chí Phạm Quang Linh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các Ban HĐND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phạm Quang Linh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, đã có 96 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 73 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, thứ 3 và 23 ý kiến tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề về lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra việc xả thải, khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường của một số doanh nghiệp trên địa bàn …

Nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh UBND huyện đã phân loại ý kiến và chia thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp nhận, giải quyết và trả lời cử tri. Đến nay, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện đã giải quyết xong và thông tin, giải trình đến cử tri là 33/96, chiếm tỷ lệ 34,37%, trong đó Kỳ họp thứ 2, thứ 3 là 28/73, chiếm 38,3%; tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND là 5/23, chiếm 21,7%. Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện đang giải quyết là 63/96, chiếm tỷ lệ 65,6%. UBND huyện đã xác định rõ lộ trình, thời gian và phương án giải quyết cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kiến nghị của cử tri đang giải quyết và những ý kiến giải trình, thông tin đến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Linh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết, đồng chí đề nghị UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ để trả lời dứt điểm với cử tri; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi nắm bắt việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri để kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND huyện và cử tri./.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13277321