Truy cập nội dung luôn

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 học viên

27-06-2022 12:05

Sáng 27/6, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đợt 4 năm 2022 cho 50 học viên là quần chúng ưu tú tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện (ảnh).

Từ ngày 27/6 đến 05/7, học viên sẽ được học tập các chuyên đề như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam; chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam... Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho học viên nâng cao nhận thức, hiểu biết những vấn đề cơ bản về nền tảng tư tưởng của Đảng, Điều lệ Đảng, các điều kiện, tiêu chuẩn phấn đấu trở thành đảng viên; từ đó xác định đúng đắn động cơ, nghị lực và con đường phấn đấu vào Đảng.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13277198