Truy cập nội dung luôn

Các địa phương tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026

31-12-2021 14:58

Từ ngày 25 đến 30/12, các địa phương đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

* Dự và chỉ đạo kỳ họp thứ 3, HĐND xã Hóa Thượng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

(Ảnh: Lê Nguyệt)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Theo đó, thu ngân sách ước đạt trên 7 tỷ đồng, bằng 243%KH; tổng sản lượng lương thực có hạt trên 3 nghìn tấn, bằng 117%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 125%; tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 92%; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ, kịp thời…Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022. 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà xã đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đặc biệt là các khu đô thị, khu dân cư, phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, các vị đại biểu HĐND xã nâng cao tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và Nhân dân; lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời, đồng thời giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

* Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy Ủy, viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã dự và chỉ đạo kỳ họp thứ 3, HĐND thị trấn Trại Cau khóa XIX và kỳ họp thứ 3, HĐND xã Văn Lăng khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 3, HĐND thị trấn Trại Cau khóa XIX

(Ảnh Quang Hải)

Các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND thị trấn Trại Cau khóa XIX nêu rõ, năm 2021, mặc dù chịu ảnh của dịch Covid- 19 nhưng với sự tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát chủ trương của đảng ủy, các Nghị quyết của HĐND thị trấn kết quả như sau: Tổng thu ngân sách năm 2021 đạt trên 1,3 tỷ đồng bằng 105,9% kế hoạch dự giao; Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; trồng mới 14,5 ha rừng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống còn 8,1%, công tác giáo dục được quan tâm đầu tư xây dựng, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Văn Lăng khóa XX

(Ảnh Thu Lan).

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã Văn Lăng khóa XX cũng đã xem xét thảo luận, vào các báo cáo, tờ trình trình của HĐND,UBND xã. Trọng tâm là báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Trong năm, tổng sản lượng lương thực có hạt của đạt trên 3.000 tấn; trồng mới 2,66 ha chè, bằng 266% KH, sản lượng chè búp tươi đạt trên 2.800 tấn; trồng rừng được trên 107, bằng 357%KH; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, tổ chức trao tặng 1.368 xuất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả mà HĐND 2 địa phương đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị HĐND các địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra; bổ sung các nhiệm vụ giải pháp theo từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, công tác quản lý đất công và đất dôi dư trên địa bàn thị trấn; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

* Hội đồng nhân dân thị trấn Sông Cầu  khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Lê Nguyệt)

Năm 2021, thị trấn Sông Cầu thu ngân sách đạt trên 114%; tổng sản lượng lương thực đạt 429 tấn, bằng 102% kế hoạch; sản lượng chè búp tươi đạt 138%; trồng rừng đạt 426% kế hoạch. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng...

Nhiệm vụ năm 2022, thị trấn Sông Cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu thu ngân sách đạt 320 triệu đồng, sản lượng chè búp tươi đạt 4.139 tấn; duy trì và giữ vững các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

* Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Quang Sơn khóa XX đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã (Ảnh Lê Nguyệt)

Theo báo cáo, năm 2021, xã Quang Sơn đã tập trung lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.600 tấn, bằng 115% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi đạt 1.248 tấn; tiếp tục quan tâm phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 116% dự toán huyện giao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn...

Năm 2022, xã Quang Sơn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn...

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, kiện toàn các chức danh Trưởng Ban, Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã...

* Theo báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã Văn Hán khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho thấy, trong năm 2021 mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND và sự điều hành quyết liệt của UBND, xã Văn Hán đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND xã Văn Hán khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ảnh Lê Nguyệt)

Cụ thể: Thu ngân sách cân đối đạt trên 395 triệu đồng, bằng 103% dự toán huyện giao; sản lượng chè búp tươi đạt gần 12.000 tấn; trồng rừng đạt 400ha, gần bằng 143% huyện giao; hoàn thiện 1.462 hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đã cấp được 502 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện đang trình UBND tỉnh thẩm tra, công nhận. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được thực hiện tốt, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,6%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90% KH; 14/12 xóm đạt Làng văn hóa…

Năm 2022, xã Văn Hán tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao nguồn nhân lực, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các dự thảo Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2022.

* Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Tân Lợi, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã nhấn mạnh những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lợi đạt được trong năm 2021.

Toàn cảnh Kỳ họp (Ảnh: Hoàng Lưu)

Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã đạt 2.890 tấn, bằng 107%  chỉ tiêu kế hoạch; diện tích trồng rừng đạt 70/52 ha, bằng 134% chỉ tiêu; tổng thu ngân sách trong cân đối đạt 142% dự toán huyện giao, trong năm, đã làm mới được gần 2 km đường giao thông, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, số hộ khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%... Cùng với đó, công tác y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững,… 

Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận với các ý kiến tập trung vào các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.

* Báo cáo tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã Tân Long khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nêu rõ, năm 2021 mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân các chỉ tiêu kinh tế đã đạt so với kế hoạch: sản lượng lương thực đạt trên 4 nghìn tấn; sản lượng chè búp tươi trên 2.100 tấn; nhân dân trồng mới 100 ha rừng; thu ngân sách xã đạt 139% kế hoạch năm... 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3, HĐND xã Tân Long khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ảnh Thu Lan)

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các ý kiến, kiến nghị, vấn đề cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 3 HĐND xã Tân Long khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 4 Dự thảo Nghị quyết:  Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022; Dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả giám sát của Thường trực HĐND xã về giám sát Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND xã.

* HĐND xã Minh Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Nguyễn Thơm)

Năm 2021, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.800 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt trên 3.700 tấn; có thêm 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; dự kiến xây dựng thành công 3 xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm phát triển, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tại kỳ họp, HĐND xã cũng đã nghiên cứu, thảo luận 6 báo cáo, 4 tờ trình của UBND xã, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và thông báo của UBMTTQ xã.

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN; dự toán thu chi ngân sách nhà nước và bổ sung ngân sách năm 2022 và Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2022.

* Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid- 19, tuy nhiên cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hóa Trung đã chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những kết quả nổi bật đã được nêu rõ trong các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 2.000 tấn; sản lượng cây ăn quả đạt 150% kế hoạch; duy trì 249ha chè kinh doanh. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tiếp tục duy trì và phát triển. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được xã quan tâm đẩy mạnh, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, tiến tới xây dựng các tiêu chí theo tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Tại kỳ họp, HĐND xã cũng đã đề ra các nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt trên 2.700 tấn; thu ngân sách đạt 465 triệu đồng; làm mới 2.000m đường bê tông nông thôn, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao…

Kỳ họp cũng đã thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, chương trình công tác của UBND xã, các Ban HĐND và các Nghị quyết của kỳ họp.

* Trọng tâm của kỳ họp thứ 3, HĐND xã Hợp Tiến khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Nguyễn Thơm)

Năm 2021, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Tiến nỗ lực triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, gắn với các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tổng thu ngân sách địa phương trong năm đạt 365 triệu đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình dự án nông nghiệp mới tiếp tục được quan tâm thực hiện và tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt trên 100% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả khá toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Tại kỳ họp, HĐND xã cũng đã nghiên cứu, thảo luận 4 báo cáo, 5 tờ trình của UBND xã, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và thông báo của UBMTTQ xã.

Kỳ họp HĐND xã đã thông qua 5 Nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN; dự toán thu chi ngân sách nhà nước và bổ sung ngân sách năm 2022 và Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2022.

* Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Khe Mo khóa XX cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã. Trọng tâm là báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển – xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Trường Giang)

Theo đó, với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của doanh nghiệp, nhiều chỉ tiêu của địa phương đạt cao so với kế hoạch, như: thu ngân sách trong cân đối ước đạt hơn 600 triệu đồng, bằng 154%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3.900 tấn; duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 90%...

Năm 2022, xã Khe Mo xây dựng các chỉ tiêu trọng tâm như: thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm; xây dựng 5 km đường bê tông; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9%; tỷ lệ che phủ rừng 48%.

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và thông qua 4 dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển – xã hội năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022; dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND xã và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu – chi tại các trường học.

* Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Cây Thị khóa XX tập trung thảo luận những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thống nhất chỉ tiêu năm 2022.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Trường Giang)

Theo đó, xã Cây Thị đạt tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 1.500 tấn; giảm 22/20 hộ nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có trọng án hay khiếu kiện đông người... Bên cạnh kết quả đạt được, xã Cây Thị vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm; diện tích trồng chè mới, chè thay thế không đạt kế hoạch,..

Về nhiệm vụ năm 2022, xã Cây Thị tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội theo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Cây Thị khóa XX đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua các dự thảo Nghị quyết theo kế hoạch./.

Nhóm Phóng viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9067

Tổng truy cập: 12741656