Truy cập nội dung luôn

Năm mới, thắng lợi mới

31-01-2022 17:24

Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đã phỏng vấn đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ về những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua, những công việc cần làm tốt trong năm mới. Cổng Thông tin điện tử huyện trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy trả lời phỏng vấn

Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, năm 2021 vừa qua là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng chí có thể đánh giá một số kết quả nổi bật của huyện trong năm vừa qua.

Đồng chí Ngô Xuân Hải: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, là năm tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, Đồng Hỷ đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đề ra. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt 4.722,9 tỷ, bằng 100,62% kế hoạch; thu ngân sách trong cân đối đạt 136,94% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 117,81% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 117% kế hoạch. Các công trình, dự án được triển khai tích cực: trong năm đã lập, thẩm định, trình phê duyệt 12 dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; khởi công mới 30 công trình, xây dựng 50,3km đường bê tông nông thôn. Năm 2021, xã Hóa Thượng đã được công nhận là đô thị loại V.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hoạt động khám bệnh nhân đạo tại bản Tèn, xã Văn Lăng

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại một buổi làm việc về tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn  

Về công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện có 52 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 98,1%, trong đó có 17 trường đạt chuẩn mức độ 2. Công tác y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội và “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” được triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền trong không khí phấn khởi, đầm ấm. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 18

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,67%. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Trong năm 2021, huyện đã ban hành 10 nghị quyết chuyên đề, 1 kế hoạch, 2 đề án về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng để từng bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Vừa rồi đồng chí có nhắc đến việc xã Hóa Thượng đã được công nhận là đô thị loại V. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện khi định hướng xây dựng xã Hóa Thượng trở thành đô thị trung tâm giai đoạn 2021-2025 và việc này có tác động như thế nào đối với bức tranh tổng thể của huyện Đồng Hỷ?

Đồng chí Ngô Xuân Hải: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã xác định một trong 3 đột phá chiến lược là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu hành chính của huyện, xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị trung tâm, đạt các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025. Đến nay các thủ tục thành lập thị trấn Hóa Thượng đã cơ bản hoàn thành, đang trình các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương thẩm định và quyết định thành lập.

Toàn cảnh đô thị Hóa Thượng

Việc thành lập thị trấn Hóa Thượng và xây dựng trở thành đô thị trung tâm huyện lỵ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hóa Thượng nói riêng và huyện Đồng Hỷ nói chung, tạo cơ sở và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa; từ đó, giúp cho kinh tế ngày càng phát triển hơn, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao hơn.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và thông qua nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch quan trọng. Để những nội dung này đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã và đang có những định hướng chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

Các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu

Đồng chí Ngô Xuân Hải: Ngay sau khi ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, huyện đã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện cụ thể với quyết tâm chính trị cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Đồng thời, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai và biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt.

Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, xin đồng chí cho biết về mục tiêu tổng quát cũng như một số đột phá của huyện năm 2022?

Đồng chí Ngô Xuân Hải: Năm 2022, mục tiêu tổng quát của huyện Đồng Hỷ là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tích cực thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng tại trung tâm hành chính mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng tâm. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo huyện nghe báo cáo tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái - văn hóa Đá Thiên

Để đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực, tập trung vào các nhiệm vụ đột phá như: huyện Đồng Hỷ thành huyện nông thôn mới; xã Hóa Thượng trở thành thị trấn, trung tâm huyện lỵ của Đồng Hỷ. Thực hiện tốt Đề án phát triển nông nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch phát triển cây chè và các sản phẩm trà. Xây dựng các khu dân cư, điểm dân cư nông thôn; tích cực thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách; thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư công. Đẩy mạnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Tăng cường nội dung về chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, hướng tới mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo đà vững chắc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Vâng, một mùa xuân mới lại về và mỗi người dân huyện Đồng Hỷ đều rất kỳ vọng bước sang năm mới với nhiều thành công và hạnh phúc. Đồng chí có thế chia sẻ một vài cảm nghĩ và mong muốn của mình trong năm 2022.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

Đồng chí Ngô Xuân Hải: Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi mới của cán bộ và nhân dân huyện nhà, có đủ cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp năm mới xuân Nhâm Dần, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin gửi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới thắng lợi mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy!

Nguyễn Hương, Trường Giang, Quang Hải (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7300

Tổng truy cập: 12743064