Truy cập nội dung luôn

Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh khảo sát việc triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Đồng Hỷ

18-05-2022 13:47

Chiều ngày 17/5, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía huyện Đồng Hỷ có đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Ngô Xuân Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan (ảnh).

Huyện Đồng Hỷ hiện có dân số trên 94 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54%. Huyện có 15 đơn vị hành chính, trong đó có 2 xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) và 13 xã, thị trấn thuộc khu vực I. Thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, kết quả lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn bàn huyện là trên 84.400 triệu đồng. Trong đó, thực hiện vốn Trung ương (Chương trình 135) là trên 54.600 triệu đồng; vốn địa phương trên gần 2.400 triệu đồng; vốn Nhân dân là trên 135 triệu đồng; huy động từ các nguồn vốn khác trên 26.100 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Đồng Hỷ đã triển khai 57 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, số hộ hưởng lợi là trên 8.300 hộ; hỗ trợ đầu tư triển khai thực hiện 115 công trình; thực hiện 11 mô hình giảm nghèo; hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất… Các chương trình mục tiêu đầu tư cho đồng bào DTTS được triển khai đầy đủ, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, giúp đồng bào DTTS từng bước thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Trình độ dân trí các vùng miền không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh; đồng bào các DTTS sinh sống phần lớn ở các xã đặc biệt khó khăn; sản xuất một số nơi còn mang tính tự túc, tự cấp; các nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dân tộc, miền núi có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào những hạn chế, khó khăn trong công tác triển khai chính sách dân tộc. Kết quả của cuộc khảo sát là cơ sở để HĐND, UBND tỉnh xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS; định hướng, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025; phù hợp hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của các địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện Đồng Hỷ đã được Đoàn công tác tiếp thu và tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại xã Hòa Bình

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại xã Hòa Bình và xã Quang Sơn./.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6417

Tổng truy cập: 12799886