Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

23-03-2021 16:13

Chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, xem đây là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Từ đó đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng Hỷ đảm bảo hệ thống kết nối trực tuyến hoạt động thông suốt và ổn định

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, UBND huyện đã triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 24/9/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021. Thực hiện kế hoạch này, cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong trao đổi hoạt động công vụ, tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy, sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử để quản lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân... Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ http://donghy.thainguyen.gov.vn được kết nối liên thông với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử 15 xã, thị trấn, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. UBND huyện cũng đã chỉ đạo triển khai 02 dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin gồm: Nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến (hội nghị truyền hình) từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã; dự án nâng cấp, xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan đảng, nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến các xã, thị trấn, hiện đang trong thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Về trang thiết bị, UBND huyện đã đầu tư 01 máy chủ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để duy trì hoạt động của Hệ thống Một cửa điện tử liên thông, hệ thống máy chủ hoạt động ổn định, liên tục và thông suốt. Qua rà soát tại các phòng, ngành chuyên môn, tỷ lệ máy tính được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền như BKAV, Kapersky, Trend và phần mềm giám sát, diệt virus dùng chung của tỉnh đạt gần 70%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã được cấp tài khoản thư điện tử đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt gần 86%; 100% văn bản thực hiện kết nối liên thông từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã.

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện về cải cách hành chính, đặc biệt là hiện đại hóa nền hành chính, từ đầu năm đến nay, UBND huyện tiếp nhận gần 2.000 văn bản đến, ban hành hơn gần 800 văn bản đi; hơn 700 văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản. Tổng số hồ sơ được cập nhật, xử lý bằng phần mềm một cửa điện tử liên thông và trả kết quả tại bộ phận một cửa là hơn 1.000 hồ sơ, không có hồ sơ trả quá hạn. Trong đó, có hơn 500 hồ sơ giải quyết trước hạn, bằng gần 89%; 4 hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Có thể khẳng định, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Đồng Hỷ thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, quy trình giải quyết được rút ngắn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giao dịch với cơ quan hành chính, giảm thiểu tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc, tiết kiệm được chi phí và thời gian; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ” là mục tiêu mà huyện Đồng Hỷ đã và đang hướng tới. Với các giải pháp đồng bộ và kết quả cụ thể như trên sẽ là nền tảng quan trọng để huyện thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; phấn đấu năm 2021 thực hiện xong công tác chuyển đổi số đối với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị và UBND 15 xã, thị trấn.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8285

Tổng truy cập: 12798780