Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính

02-09-2021 12:50

Chiều 01/9, UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị trực tuyến tới điểm cầu 15 xã, thị trấn nhằm phân tích, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ CCHC các tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu UBND huyện, đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có thành viên Ban Chỉ đạo CCHC huyện, lãnh đạo một số đơn vị liên quan (ảnh).

Theo Quyết định số 1551 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020, huyện Đồng Hỷ đạt trên 44 điểm, xếp thứ 6/9 huyện thị, giảm 02 bậc so với năm 2019. Kết quả này cho thấy công tác CCHC năm 2020 của huyện chưa thật sự tốt, một số tiêu chí giảm sâu như: cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tài chính công. Đối với chỉ số CCHC cấp xã, năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện xác định chỉ số CCHC bằng phần mềm quản lý, chấm điểm, được đánh giá qua 5 lĩnh vực, 30 tiêu chí, 92 tiêu chí thành phần. Đồng Hỷ có 7 đơn vị đạt tốt, 6 đơn vị đạt khá, 02 đơn vị đạt trung bình; có 6 xã giảm từ 5 đến 7 bậc, 7 xã, thị trấn tăng từ 2 đến 10 bậc so với năm 2019.

Về kết quả 6 tháng năm 2021, đánh giá chung, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để tăng cường công tác CCHC, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo năm 2021 thực hiện xong công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 01-NQ/TU đối với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu những hạn chế, tồn tại đã được chỉ rõ trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả chỉ số CCHC. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, các phòng, ban, ngành cần rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần, tập trung tham mưu cho UBND huyện thực hiện những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số, đặc biệt đối với các lĩnh vực, tiêu chí đã mất điểm và tiếp tục có nguy cơ mất điểm. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện, UBND cấp xã; củng cố và phát triển đồng bộ hệ thống một cửa điện tử liên thông; tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn huyện năm 2021.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10441

Tổng truy cập: 12740960