Truy cập nội dung luôn

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

17-08-2021 16:24

Sáng 17/8, tại hội trường lớn của huyện, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 2. Kỳ họp được tổ chức đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Tới dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Trần Thị Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Quang Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, đại biểu HĐND huyện; trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước Kỳ họp

Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua trong bối cảnh cả nước nói chung, huyện Đồng Hỷ nói riêng đang phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 27 nội dung do Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện và các cơ quan tư pháp trình. Đây là Kỳ họp có rất nhiều nội dung, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân trước cử tri, thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi trân trọng đề nghị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự Kỳ họp, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật để xem xét với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, để HĐND huyện xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp”.

Chủ tọa Kỳ họp

Tiếp theo chương trình Kỳ họp, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày Báo cáo, Tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh” nên các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội vẫn được đảm bảo. Một số kết quả chủ yếu, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 701 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt gần 104 tỷ đồng, bằng hơn 106% dự toán tỉnh giao. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 22.000 tấn; diện tích trồng rừng mới tập trung đạt 470 ha... Việc thực hiện công tác dân tộc tôn giáo và các chính sách an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đã chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, hạn chế, như: tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch (giá trị sản xuất ngành xây dựng); công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư được tăng cường và có nhiều đổi mới, song tiến độ thực hiện một số quy hoạch còn chưa đạt yêu cầu đề ra (tiến độ lập quy hoạch chung các xã, thị trấn); công tác quản lý tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương có lúc còn chưa kịp thời, chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản chưa được giải quyết dứt điểm, tình hình tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, huyện Đồng Hỷ sẽ chủ động rà soát, bổ sung nhiều giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra như: tốc độ tăng giá trị các ngành kinh tế chủ yếu đạt 4,84%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 920 tỷ đồng; tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 90%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 58% và giữ vững 100% xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Sau khi nghe một số báo cáo, tờ trình, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, với 43 Nghị quyết được thông qua, trong đó có 41 Nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bằng các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021-2026.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đạt được thời gian qua, trong đó có việc đưa vào sử dụng công trình trụ sở Huyện ủy-HĐND-UBND huyện và các công trình phụ trợ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Đồng Hỷ cần tập trung vào 4 nhóm nội dung, vấn đề để thảo luận: đó là, phát huy được thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp, quy hoạch vùng du lịch gắn với bảo tồn truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành, thực hiện chuyển đổi số. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là diễn đàn thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng: “Với trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, mỗi đại biểu HĐND huyện Đồng Hỷ cần thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn, thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, thực sự xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân”.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Sau phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cũng đã phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX. Để Kỳ họp thành công, đồng chí đề nghị đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và khẳng định: “Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện rất mong đợi và kỳ vọng HĐND huyện, UBND huyện nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động, xây dựng huyện Đồng Hỷ phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025”.

Ngoài Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, các đại biểu còn được nghe nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác, như: Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ hoạt của các cơ quan, đơn vị; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, giáo dục và đào tạo; Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021…

Chiều 17/8, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe một số tờ trình, báo cáo, trong đó có Tờ trình thông qua Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Tờ trình thông qua Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, danh thắng gắn với phát triển làng nghề để phát triển du lịch huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Báo cáo kết quả công tác và thẩm tra 6 tháng đầu năm 2021 của Ban KT-XH HĐND huyện; Báo cáo kết quả công tác và thẩm tra 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Tiếp đó, đại biểu HĐND huyện chia tổ thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/8/2021. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến và kết quả của Kỳ họp./.

Trường Giang, Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6474

Tổng truy cập: 12799855