Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 92/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thử nghiệm mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đồng Hỷ 20/05/2022 Ngô Xuân Huy
2 91/KH-UBND KẾ HOẠCH Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ năm 2022 18/05/2022 Ngô Xuân Huy
3 32/KH-UBND Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Đồng Hỷ năm 2022 15/02/2022 Vũ Quang Dũng
4 31/KH-UBND Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2021-2025 14/02/2022 Vũ Quang Dũng
5 98/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 19/08/2021 Vũ Quang Dũng
6 08- CTr/HU Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 28/06/2021 Ngô Xuân Hải
7 392-QĐ/HU Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20/05/2021 Ngô Xuân Hải
8 80/KU-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20/04/2021
9 80/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20/04/2021 Lê Quang Tiến
10 337-QĐ/TU Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 13/04/2021 Nguyễn Thanh Hải
11 109-CV/HU Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 01/02/2021 Trần Thị Hồng Thái
12 01-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 31/12/2020 Nguyễn Thanh Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6982

Tổng truy cập: 12462815