Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 98/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 19/08/2021 Vũ Quang Dũng
2 08- CTr/HU Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 28/06/2021 Ngô Xuân Hải
3 392-QĐ/HU Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Đồng Hỷ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20/05/2021 Ngô Xuân Hải
4 80/KU-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20/04/2021
5 80/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 20/04/2021 Lê Quang Tiến
6 337-QĐ/TU Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 13/04/2021 Nguyễn Thanh Hải
7 109-CV/HU Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 01/02/2021 Trần Thị Hồng Thái
8 01-NQ/TU Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 31/12/2020 Nguyễn Thanh Hải

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5069

Tổng truy cập: 12367240