Truy cập nội dung luôn

- Tên đơn vị: Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ: Xóm Thống Nhất- Xã Quang Sơn - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0208.3823.507
 

I. Lãnh đạo

 

1. Giám đốc
Họ và tên: Lý Ngọc Tân
Ngày sinh: 1965
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0362.871.665
Email: tanlv.donghy@thainguyen.gov.vn

   

II. Chức năng, nhiệm vụ

 a.Chức năng: 
- Cơ sở điều trị ma túy tự nguyện huyện có chức năng lập hồ sơ bệnh án điều  trị nội – ngoại trú theo từng đối tượng điều trị, cắt cơn giải độc, tổ chức giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, dậy nghề và tổ chức lao động trị liệu cho nhừng người điều trị nội trú theo quy định, cách ly môi trường ma tuý cho những người nghiện ma tuý. Hết thời gian cai nghiện ma túy tại cơ sở  được trở về với gia đình và xã hội ổn định cuộc sống trở thành người công dân có ích cho xã hội.
b. Nhiệm vụ: 
- Cơ sở có nhiệm vụ tiếp nhận phân loại hồ sơ bệnh án điều trị cắt cơn giải độc, tổ chức chữa bệnh, chăm sóc phục hồi sức khoẻ, quản lý tư vấn cho người nghiện ma tuý theo đúng quy trình.
- Tổ chức cho người nghiện ma tuý lao động trị liệu, kết hợp lao động sản xuất, hướng nghiệp, dậy nghề đối với người điều trị nội trú.
- Tổ chức giáo dục Pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất phục hồi hành vi nhân cách, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ.
- Tổ chức điều trị ngoại trú cho người nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình.
Phối hợp với chính quyền địa (phương xã, thị trấn). Tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho gia đình có người nghiện ma túy và người nghiện ma túy, để người nghiện ma túy tham gia vào chương trình cai nghiện tự nguyện tại cơ sở, cộng đồng và gia đình.
- Tổ chức quản lý bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Cơ sở, quản lý sử dụng có hiệu quả, đúng Pháp luật các nguồn kinh phí, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ nhân viên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm duy trì hoạt động của cơ sở và các nhiệm vụ được UBND huyện giao.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6072

Tổng truy cập: 12383949