Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1000/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
2 602/UBND-TCKH Rà soát sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị đinh 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ 08/05/2020 Nguyễn Văn Thủy
3 337/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020 20/03/2020 Nguyễn Văn Thủy
4 141/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình công khai và quản lý sử dụng tài sản công năm 2019 13/02/2020 Nguyễn Văn Thủy
5 239/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 30/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
6 14/BC-UBND Báo cáo về việc sử dụng tài sản công tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Canh Tý 2020 30/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
7 12/BC-UBND Báo cáo tình hình sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020 29/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
8 10/UBND-TCKH Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công năm 2019 06/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
9 368/TB-UBND Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 huyện Đồng Hỷ 31/12/2019 Nguyễn Văn Thủy
10 4699/QĐ-UBND V/v công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 20/08/2019 Nguyễn Văn Thủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4051

Tổng truy cập: 12762152