Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 100/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 18/01/2021 Vũ Quang Dũng
2 04/BC-UBND Báo cáo tình hình dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ năm 2020 06/01/2021 Vũ Quang Dũng
3 445/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 14/10/2020 Vũ Quang Dũng
4 432/BC-UBND Báo cáo tình hình dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ 09 tháng năm 2020 30/09/2020 Vũ Quang Dũng
5 3196/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6154

Tổng truy cập: 12727374