Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1000/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
2 602/UBND-TCKH Rà soát sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị đinh 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ 08/05/2020 Nguyễn Văn Thủy
3 337/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020 20/03/2020 Nguyễn Văn Thủy
4 141/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình công khai và quản lý sử dụng tài sản công năm 2019 13/02/2020 Nguyễn Văn Thủy
5 239/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 30/01/2020 Nguyễn Văn Thủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5308

Tổng truy cập: 12727571