Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 186/BC-UBND Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện của kiểm toán nhà nước 20/07/2021 Vũ Quang Dũng
2 153/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 16/06/2021 Vũ Quang Dũng
3 318/UBND-TCKH V/v báo cáo tài sản công năm 2020 05/03/2021 Vũ Quang Dũng
4 14/TB-UBND Thông báo về việc trúng tuyển công chức huyện Đồng Hỷ 03/03/2021 Vũ Quang Dũng
5 148/UBND-TXKH CV về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2021 04/02/2021 Vũ Quang Dũng
6 100/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 18/01/2021 Vũ Quang Dũng
7 04/BC-UBND Báo cáo tình hình dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ năm 2020 06/01/2021 Vũ Quang Dũng
8 445/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 14/10/2020 Vũ Quang Dũng
9 432/BC-UBND Báo cáo tình hình dự toán ngân sách huyện Đồng Hỷ 09 tháng năm 2020 30/09/2020 Vũ Quang Dũng
10 3196/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
11 1000/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 04/08/2020 Vũ Quang Dũng
12 602/UBND-TCKH Rà soát sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị đinh 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ 08/05/2020 Nguyễn Văn Thủy
13 337/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020 20/03/2020 Nguyễn Văn Thủy
14 141/UBND-TCKH V/v báo cáo tình hình công khai và quản lý sử dụng tài sản công năm 2019 13/02/2020 Nguyễn Văn Thủy
15 239/QĐ-UBND Quyết định về việc công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 30/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
16 14/BC-UBND Báo cáo về việc sử dụng tài sản công tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Canh Tý 2020 30/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
17 12/BC-UBND Báo cáo tình hình sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020 29/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
18 10/UBND-TCKH Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công năm 2019 06/01/2020 Nguyễn Văn Thủy
19 368/TB-UBND Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 huyện Đồng Hỷ 31/12/2019 Nguyễn Văn Thủy
20 4699/QĐ-UBND V/v công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 20/08/2019 Nguyễn Văn Thủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6948

Tổng truy cập: 12780912