Truy cập nội dung luôn

Xã Nam Hòa

20-02-2019

Tên đơn vị: UBND xã Nam Hòa Địa chỉ: xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02803.502.277

Thị Trấn Sông Cầu

13-01-2019

Tên đơn vị: THỊ TRẤN SÔNG CẦU Địa chỉ: huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02803 823019 ; 02803 502119

Thị Trấn Trại Cau

13-01-2019

Thị trấn: Trại Cau, huyện Đồng Hỷ Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cau; Địa chỉ: tổ 9, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02803.821.124

Xã Hóa Thượng

13-01-2019

Tên đơn vị: UBND xã Hóa Thượng. Địa chỉ: Xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803.820.481.

Xã Khe Mo

13-01-2019

Tên đơn vị : UBND xã Khe Mo Địa chỉ : Xóm Khe Mo2 – xã Khe Mo Điện thoại: 0280 3 820613

Xã Quang Sơn

12-01-2019

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn Địa chỉ: Xóm La Tân, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3823 029

Xã Văn Lăng

12-01-2019

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Địa chỉ: xóm Tân Lập 1, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02803.823.482

Xã Cây Thị

12-01-2019

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cây Thị; Địa chỉ: xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02803.821.137

Xã Văn Hán

12-01-2019

Tên đơn vị: UBND xã Văn Hán Địa chỉ: xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02803.820.584

Xã Tân Long

12-01-2019

Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Long; Địa chỉ: xóm Làng Mới, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02803.823.152;

Xã Hợp Tiến

12-01-2019

Tên đơn vị: UBND xã Hợp Tiếp Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02803702189

Xã Hòa Bình

12-01-2019

Tên đơn vị: Cơ quan xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ: Xóm Phố Hích xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02803.823.178

Xã Tân Lợi

11-01-2019

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi; Địa chỉ: xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02803.821.000

Xã Minh Lập

11-01-2019

Tên đơn vị: xã Minh Lập Địa chỉ: xã Minh Lập Điện Thoại: 02803522209

Xã Hóa Trung

11-01-2019

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hóa Trung; Địa chỉ: xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 02803.820.480;

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7016

Tổng truy cập: 12462770