Truy cập nội dung luôn

Giảm 10% lãi suất cho vay nguồn vốn chính sách

10-12-2021 15:43

Tính đến tháng 11/2021, tổng số khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là 9.291 khách hàng vay với tổng dư nợ cho vay 456 tỷ 485 triệu đồng.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân nguồn vốn vay cho khách hàng 

Để tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1990 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngay sau khi có hướng dẫn của Ngân hàng cấp trên, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tham mưu cho UBND huyện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Theo đó, giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách đối với nguồn vốn ngân sách địa phương huyện, nguồn vốn huy động từ Mặt trận tổ quốc và các Doanh nghiệp ủy thác qua NHCSXH cho vay. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5715

Tổng truy cập: 12809901